Regulamin serwisu neutralizatory.pl

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1.
Serwis internetowy neutralizatory.pl, działający pod adresem www.neutralizatory.pl, prowadzony przez Contrix Przemysław Delmanowicz (zwane dalej CONTRIX) z siedzibą w Lublinie przy ul. Projektowa 1 lok. 11, kod pocztowy 20-209 Lublin, NIP: 712-107-84-47, REGON: 004174122, prowadzi sprzedaż neutralizatorów, odpromienników radiestezyjnych za pośrednictwem sieci Internet.

2.
Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w serwisie neutralizatory.pl.

3.
Podane na stronach serwisu neutralizatory.pl ceny neutralizatorów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.

4.
Serwis zastrzega sobie prawo zmiany cen neutralizatorów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty serwisu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach serwisu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

5.
W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

6.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na którą przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

1.
Zamówienia w serwisie neutralizatory.pl można dokonywać poprzez:
– wypełnienie formularza na stronie http://neutralizatory.pl/zamawiam-tm-025r.php
– faksem – na numer tel. 81 475 81 21 – podając wszelkie niezbędne dane do realizacji zamówienia (lista zamawianych produktów, jeżeli potrzeba – dane do faktury, adres do wysyłki, sposób dostawy i płatności, telefon kontaktowy)
– e-mailem – na adres info@neutralizatory.pl – podając wszelkie niezbędne dane do realizacji zamówienia (lista zamawianych produktów, jeżeli potrzeba – dane do faktury, adres do wysyłki, sposób dostawy i płatności, telefon kontaktowy)

2.
Podczas dokonywania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych ww danych.

3.
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpią od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres info@neutralizatory.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy doręczyć oryginał dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, CONTRIX zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru CONTRIX zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres CONTRIX.

4.
W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtkrnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

PŁATNOŚĆ

1.
W serwisie neutralizatory.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
– Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto CONTRIX nr 04 1090 2590 0000 0001 3611 3526. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta CONTRIX.
– Płatność za pobraniem (przy odbiorze paczki z towarem)
– Płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych w biurze CONTRIX, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

2.
Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku pratności przelewem na konto Sprzedającego).

3.
Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

1.
Serwis internetowy neutralizatory.pl dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w możliwie najkrótszym czasie.

2.
Dostawa towaru realizowana jest poprzez firmę kurierską InPost. Serwis internetowy neutralizatory.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

3.
Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

4.
Koszt dostawy towaru przedstawia się następująco:
– Kurier (paczka zwykła) – 15 zł brutto
– Kurier (przesyłka pobraniowa) – 18 zł brutto
– Odbiór osobisty: 0 zł brutto

REKLAMACJE I ZWROTY

1.
Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w serwisie neutralizatory.pl są fabrycznie nowe.

2.
Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem firmy CONTRIX

3.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu CONTRIX , ul. Projektowa 1 lok 11, 20-209 Lublin. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną (jeżeli produkt posiada takową). CONTRIX nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w serwisie internetowym neutralizatory.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

2.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3.
Złożenie zamówienia w serwisie internetowym neutralizatory.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę CONTRIX danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

4.
CONTRIX informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.

5.
Złożenie zamówienia w serwisie internetowym neutralizatory.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.